Inscripcions

Inscripcions obertes fins al 4/12/2020 o a l’arribar a 100 inscrits.

Per inscriureu’s entreu a inscripcions.cat/canicercs2020

NOTA IMPORTANT:

Control veterinari: en el moment de fer la inscripció caldrà enviar fotocòpia de la Cartilla de vacunes de les pàgines d’identificació del gos i de les vacunes vigents (vegeu imatges de les pàgines al reglament) i el Certificat veterinari de la CCPC al correu electrònic canicroscercs@gmail.com

El divendres 4 de desembre s’ha d’enviar omplert i signat per correu electrònic el Certificat d’autoresponsabilitat COVID-19 CERCS a l’adreça canicroscercs@gmail.com

Preus

  • Canicross federats: 10€
  • Canicross no federats: 13€

La inscripció inclou: cronometratge professional, bossa del corredor amb obsequi de la cursa.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “Participants Canicross” amb la finalitat de “Gestionar les inscripcions i classificacions del canicross”. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada, ens autoritza a publicar les seves dades al llistat d’inscrits així com el vostre resultat en aquest esdeveniment esportiu.

Les classificacions seran traslladades als organitzadors del Circuit Català de Canicross per elaborar la classificació del campionat.

Per a la gestió de l’esdeveniment l’organització podrà gestionar, tramitar i administrar la participació en la competició; gestionar la informació procedent d’aquesta, en especial el temps, la fotografia i/o vídeo de participació.

ES

Inscripciones abiertas hasta el 04/12/2020 o al llegar a 100 inscritos.

Para inscribirse entre en inscripcions.cat/canicercs2020

NOTA IMPORTANTE:
Control veterinario: en el momento de hacer la inscripción se deberá enviar fotocopia de la Cartilla de vacunas de las páginas de identificación del perro y de las vacunas vigentes (véase imágenes de páginas al reglamento) y el Certificado veterinario de la CCPC al correo electrónico canicroscercs@gmail.com
El viernes 4 de diciembre se enviará llenado y firmado por correo electrónico el Certificado de autorresponsabilidad Covidien-19 CERCS a la dirección canicroscercs@gmail.com

Precios
Canicross federados: 10 €
Canicross no federados: 13 €
La inscripción incluye: cronometraje profesional, bolsa del corredor con obsequio de la carrera.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que sus datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero “Participantes Canicross” con el fin de “Gestionar las inscripciones y clasificaciones del canicross “. Usted consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada, nos autoriza a publicar sus datos en el listado de inscritos así como su resultado en este evento deportivo.

Las clasificaciones serán trasladadas a los organizadores del Circuito Catalán de Canicross para elaborar la clasificación del campeonato.

Para la gestión del evento la organización podrá gestionar, tramitar y administrar la participación en la competición; gestionar la información procedente de la misma, en especial el tiempo, la fotografía y / o vídeo de participación.

FR

Inscription ouverte jusqu’au 04/12/2020 ou lorsque 100 inscrits sont atteints.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur inscripcions.cat/canicercs2020

NOTE IMPORTANTE:
Contrôle vétérinaire: au moment de l’inscription vous devez envoyer une photocopie du carnet de vaccination des pages d’identification du chien et des vaccins en vigueur (voir images des pages dans le règlement) et le certificat vétérinaire du CCPC par e-mail canicroscercs@gmail.com
Le certificat de responsabilité personnelle COVID-19 CERCS doit être envoyé complété et signé par courrier électronique au vendredi 4 décembre à canicroscercs@gmail.com

Des prix
Canicross fédéré: 10 €
Canicross non fédéré: 13 €
L’inscription comprend: chronométrage professionnel, sac du coureur avec un cadeau de la course.

Conformément à la loi organique 15/1999, du 13 décembre, relative à la protection des données personnelles, nous vous informons que vos données personnelles incluses dans ce formulaire seront incorporées dans le fichier «Participants Canicross» afin de gérer les inscriptions et les classifications des canicross ». Vous consentez expressément au traitement de vos données aux fins indiquées, vous nous autorisez à publier vos données dans la liste des participants ainsi que votre résultat à cet événement sportif.

Les classements seront transférés aux organisateurs du Circuit Catalan de Canicross pour élaborer le classement du championnat.

Pour la gestion de l’événement, l’organisation sera en mesure de gérer, traiter et administrer la participation au concours; gérer les informations qui en découlent, notamment le temps, la photographie et / ou la vidéo de participation.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s